Reklama jako narzędzie promocji – branża filmowa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Instrumenty promocji rozrywki

1.1. Pojęcie oraz istota marketingu
1.2. Instrumenty promocji rozrywki
1.3. Wprowadzenie w problematykę reklamy


Rozdział 2
Analiza wykorzystania zwiastunów jako instrumentu promocji filmów kinowych

2.1. Specyfika zwiastuna filmowego
2.2. Opis wybranych zwiastunów kinowych i związanych działań marketingowych


Rozdział 3
Model wykorzystania zwiastunów filmów kinowych z gatunku horroru

3.1. Horror a elementy techniczne zwiastuna
3.2. Podobieństwo oraz różnice pomiędzy wcześniejszymi a współczesnymi zwiastunami filmowymi
3.3. Analiza skutecznych reklamowo elementów zwiastunów horrorów


Zakończenie
Spis przypisów
Spis rysunków i tabel

Oceń