Reklama społeczna w Polsce Analiza przekazów reklamowych w kontekście problemów społecznych

22 października 2021 0 Przez administrator


Rozdział 1
Przedstawienie pojęcia kampanii społecznej

1.1 Historia i funkcje reklamy……….. 8
1.2 Znaczenie reklamy społecznej ……….. 18
1.3 Różnice pomiędzy reklamą społeczną a reklamą komercyjną ……….. 20
1.4 Mechanizmy kampanii społecznej ……….. 24

Rozdział 2
Reklama społeczna a teorie wpływu społecznego

2.1 Postawa społeczna……….. 29
2.2 Proces kształtowania się postaw ……….. 31
2.3 Teoria dysonansu poznawczego……….. 33

Rozdział 3
Język reklamy i jego funkcje

3.1 Język i jego funkcje……….. 35
3.2 Podstawowe modele komunikowania ……….. 39
3.3 Reklama jako instrument komunikacji społecznej……….. 42
3.4 Między perswazją a manipulacją w reklamie ……….. 47

Rozdział 4
Analiza kampanii społecznych.

4.1 Kampania społeczne dotyczące przemocy domowej ……….. 50
4.1.1 Kampania „powstrzymać przemoc domową”……….. 51
4.1.2. Kampania „kocham. nie biję”……….. 54
4.2 Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze ……….. 57
4.2.1 Kampania „ostatni wyskok”……….. 57
4.2.2 Kampania „piłeś, nie jedź” ……….. 59
4.3 Analiza dyskursu medialnego wybranych kampanii społecznych ……….. 61
4.3.1 Kampania „dzieciństwo bez przemocy”……….. 62
4.3.2 Kampania „kara dla niegrzecznej mamy” ……….. 67
4.3.3 Kampania „jesteś sprawcą, jesteś ofiarą” ……….. 71

Wnioski ……….. 76
Zakończenie ……….. 80
Spis rysunków……….. 83
Spis tabel……….. 83
Bibliografia ……….. 84