Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Modele polityki personalnej ……….10
1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13


Rozdzial 2.
Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym

2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26
2.2. Metody selekcji ……….29
2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38


Rozdzial 3.
Sposoby rekrutacji i metody doboru pracowników stosowane w Call Center

3.1. Charakterystyka firmy………. 42
3.2. Działania kadrowe w badanej firmie………. 44
3.3. Rekrutacja pracowników Call Center………. 45
3.4. Proces selekcji kandydatów………. 46
3.5. Ocena metod stosowanych w firmach Call Center………. 48


Podsumowanie ……….51
Bibliografia ……….54
Wykaz tabel i rysunków………. 56
Aneks ……….57


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>