Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ. 4.71/5 (56)

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7

1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8
1.2 Marketing personalny………11
1.3 Elementy procesu doboru kadr………13
1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15
1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20
1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła rekrutacji………22
1.3.4 Selekcja kandydatów – metody i sposoby selekcji………27
1.3.5 Nowatorskie rozwiązania w procesie rekrutacji i selekcji………30


Rozdział 2
Charakterystyka firmy XYZ………37

2.1. Historia firmy i przedmiot działalności firmy………38
2.1.3 Profil działalności, misja i cele………39
2.2. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia firmy………40
2.3. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie XYZ………43


Rozdział 3
Dobór personelu w firmie XYZ………47

3.1. Planowanie zasobów ludzkich………48
3.1 Analiza stanowisk prac, charakterystyka kandydatów zgodna z poszczególnymi stanowiskami pracy………54
3.2 Profil osobowościowy kandydatów………56
3.2 Rekrutacja wewnętrzna………57
3.3 Rekrutacja zewnętrzna………58
3.4 Selekcja wstępna oraz metody selekcji w firmie XYZ………60


Zakończenie – podsumowanie i wskazówki………65
Bibliografia………76

Oceń