Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7
1.1. Znaczenie i geneza
1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.3. Cele i wykorzystanie spólki
2. Spólka z o.o. jako osoba prawna


Rozdzial II
Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28;

1. Ogólna charakterystyka zarzadu
1.1. Pojecie zarzadu
1.2. Sklad zarzadu
1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu
1.4. Mandat a kadencja
2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad
3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad


Rozdzial III
Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79

1. Reprezentacja spółki z o.o. przez rade nadzorcza
2. Reprezentacja spółki z o.o. przez pelnomocników
3. Reprezentacja spółki z o.o. przez prokurenta
4. Reprezentacja spółki z o.o. w ramach actio pro socio
5. Reprezentacja spółki z o.o. przez likwidatora
6. Reprezentacja spółki z o.o. przez kuratora i syndyka


Rozdzial IV
Skutki prawne nieprawidlowej reprezentacji spółki z o.o………106

1. Skutki nieprawidlowej reprezentacji w sferze czynnosci prawnych
2. Skutki nieprawidlowej reprezentacji w sferze podmiotowej


Zakończenie……..119
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>