Republika Albanii – ksztaltowanie się systemu politycznego w latach 1991-2001.Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Albania do roku 1991

1.1. Kształtowanie się narodu albanskiego ………..5
1.1.1. Iliryjskie korzenie ………..5
1.1.2. Wpływy Grecji ………..6
1.1.3. Prowincja rzymska ………..7
1.1.4. Rzady bizancjum……….. 8
1.1.5. Panowanie tureckie……….. 9
1.2. Wojny na Balkanach i utworzenie niezaleznej Albanii……….. 12
1.3. I Wojna Swiatowa, jej skutki dla narodu i państwa albanskiego ………..16
1.3.1. I Wojna Swiatowa i jej nastepstwa ………..16
1.3.2. Rzady Zogu i stosunki Albanii z Wlochami ………..17
1.4. Albania w czasię II Wojny Swiatowej……….. 21
1.4.1. Okupacja wloska ………..21
1.4.2. Okupacja niemiecka……….. 23
1.4.3. Problem Kosowa ………..24
1.5. Rzady komunistów w latach 1945-1991 ………..25

Rozdzial II
Od rzadów komunistycznych po demokracje i kapitalizm (1991-1997)

2.1. Upadek rzadów komunistycznych ………..32
2.1.1. Zwyciestwo postkomunistów w demokratycznych wyborach ………..32
2.1.2. Przeglad partii politycznych ………..34
2.2. Wybory parlamentarne w 1992 roku- zwyciestwo demokratów ………..38
2.3. Wprowadzenie szeregu poprawek do Konstytucji z roku 1976……….. 43
2.4. Poczatek kryzysu najwiekszego klubu parlamentarnego w 1994 roku……….. 46

Rozdzial III
Krach gospodarczy oraz ksztaltowanie się nowego systemu konstytucyjnego (1997-1998)

3.1. Bankructwa piramid oszczednosciowych……….. 50
3.1.1. Tworzenie piramid oszczednosciowych ………..50
3.1.2. Konflikty spoleczno-polityczne i ‚krwawe wydarzenia’……….. 52
3.2. Przyjecie nowej ustawy zasadniczej przez parlament w 1998 roku ………..52
3.3. Analiza Konstytucji Republiki Albanii z 1998 roku ………..55
3.3.1. Parlament Republiki Albanii ………..55
3.3.2. Prezydent Republiki Albanii ………..59
3.3.3. Rzad Republiki Albanii ………..61

Rozdzial IV
Republika Albanii w obliczu konfliktów na Balkanach (1998-2001).

4.1. Konflikt albansko-serbski o Kosowo ………..64
4.1.1. Znaczenie Kosowa dla Albanii i Serbii 64
4.1.2. Próba rozwiazania konfliktu albansko-serbskiego przez spolecznosc miedzynarodowa ………..66
4.1.3. Zbrojny atak sil NATO ………..68
4.2. Konflikt albansko-macedonski……….. 72
4.2.1. Krótka historia Republiki Macedonii ………..73
4.2.2. Albanska mniejszosc w Republice Macedonii……….. 75
4.2.3. Konflikt w Tetovie ………..77
4.3. Scena polityczna oraz przemiany spoleczno-gospodarcze w Republice Albanii……….. 80
4.3.1. Sytuacja polityczna w Republice Albanii ………..80
4.3.2. Przemiany spoleczno-gospodarcze w Republice Albanii ………..83

Zakończenie……….. 85
Bibliografia……….. 88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>