Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ.


Wprowadzenie ………. 3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces wychowania

1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4
1.2. Zasady resocjalizacji………. 9
1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10
1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12

Rozdzial II.
Przestepczosc nieletnich

2.1. Pojecie przestepczosci ………. 14
2.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich ………. 15
2.3. Rozmiary przestepczosci ………. 18
2.4. Cechy charakterystyczne ………. 22
2.5. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich ………. 24

Rozdzial III.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ

3.1. Cel i przedmiot badan ………. 28
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 28
3.3. Charakterystyka młodzieży znajdujacej się w tym osrodku ………. 29
3.4. Analiza wybranych problemów wychowawczych na podstawie wyników badan ………. 31

Zakończenie ………. 35
Bibliografia………. 37
Spis tabel, wykresów ……….40
Aneks ……….41

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>