Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Część teoretyczna

Rozdział 1.
Schemat procesu badawczego

1.1. Identyfikacja potrzeby restrukturyzacji………4
1.2. Diagnoza i analiza strategiczna przedsiębiorstwa ………5
1.3. Określenie celów i zakresu ………8
1.4. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych………9
1.5. Wdrożenie………11


Rozdział 2.
Założenia strategiczne programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa

2.1. Dobór kadry badawczej (zespół mix)………13
2.2. Wybór drogi restrukturyzacji………15
2.3. Zadania usprawniające………16


Rozdział 3.
Przykładowe sposoby wdrażania programów restukturyzacji

3.1. Reinżynieria………29
3.2. Spin off………23
3.3. Lean management………29
3.4. Outsourcing………33


Część badawcza

Rozdział 4.
Wiadomości ogólne

Rozdział 5.
Etap pierwszy restukturyzacji

2.1 Aspekt ekologiczny………46
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej………49
2.3 Restrukturyzacja zatrudnienia………51


Rozdział 6.
Etap drugi restrukturyzacji ………55

3.1 Podstawowe cele strategiczne H. Cz. S.A. ………55
3.2 Działalność rozwojowa. ………57
3.3 Zmiany organizacyjne ………59


Rozdział 7.
Etap trzeci restukturyzacji. Kierunki rozwoju do 2010r.

4.1 Prywatyzacja i restrukturyzacji finansowa………63
4.2 Restrukturyzacji zatrudnienia………65


Rozdział 8.
Metodyka wprowadzania zmianw XYZ ………68

5.1 Organizacja spółek zależnych………71


Wnioski i stwierdzenia………75
Literatura………78
Spis tabel………79

Oceń