Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………2

Rozdzial I
System ubezpieczen spolecznych………4

1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5
1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9
1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16
1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20


Rozdzial II
Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24

2.1. Model systemu emerytalnego………25
2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31
2.3. Drugi – kapitalowy filar systemu emerytalnego………35
2.4. Trzeci filar systemu emerytalnego – dobrowolne ubezpieczenie………39
2.5. Mozliwe konsekwencje restrukturyzacji zarządzania systemem emerytalnym w Polsce………45


Rozdzial III
Otwarte Fundusze Emerytalne. 49

3.1. Sposoby inwestowania środków przez fundusze………50
3.2. Wybór funduszu………61
3.3. Rodzaje emerytur z II Filaru………71


Zakończenie………74
Bibliografia………76
Spis tabel………77
Spis rysunków………78


Uwaga: W pracy nie ma przypisów.


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)