Rewitalizacja dziedzictwa kultury materialnej i duchowej na przykładzie Gminy Krynki


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Przekaz dziedzictwa kulturowego jako warunek zachowania wlasnej kultury i jej trwania.

1.1. Dziedzictwo kulturowe i jego rewitalizacja- analiza pojecia………5
1.2. Kultura i jej typy………11
1.2.1. kultura materialna………17
1.2.2. kultura duchowa………21
1.3. Tradycje spolecznosci lokalnej jako istotny skladnik kultury regionu………23


Rozdzial 2.
Krynki i okolice- moja mala ojczyzna.

2.1. Historia miasta i gminy Krynki………34
2.2. Analiza pojecia „mala ojczyzna”………38
2.3. Tozsamosc na pograniczu kulturowym………42
2.4. O stereotypie kulturowym, czyli „swój” i „obcy”………51
2.5. Pogranicze jako miejsce kształtowania się „czlowiek pogranicza”………56


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………65
3.2. Problemy badawcze………67
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………68
3.4. Czas, miejsce i zakres badan- dobór próby………73


Rozdzial 4.
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego na przykładzie Krynek i okolic.

4.1. Rodzina i jej rola w rewitalizacji dziedzictwa kulturowego………76
4.2. Spolecznosc lokalna a dziedzictwo kulturowe………85
4.3. Ocalic od zapomnienia- rola mlodego pokolenia w rewitalizacji dziedzictwa kultury materialnej i duchowej Krynek i okolic………91


Zakończenie………96
Bibliografia………98
Aneks………106

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>