Rezultaty udziału żołnierzy polskich w misjach humanitarnych w Afganistanie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……….2

Rozdział 1.
Misje humanitarne, typologia

1.1. Misje humanitarne ……….5
1.1.1. Utrzymanie pokoju i ich zasady………. 5
1.1.2. Budowanie pokoju i zakres działań ……….7
1.1.3. Tworzenie pokoju i zapobieganie konfliktom ………. 8
1.1.4. Globalne bezpieczeństwo………. 9
1.2. Konieczność prowadzenia misji………. 10


Rozdział 2.
Udział polskich żołnierzy w misjach w Afganistanie

2.1. Sytuacja w afganistanie ……….13
2.1.1. Warunki naturalne ……….14
2.1.2. Ludność ……….15
2.1.3. Ustrój polityczny………. 16
2.1.4. Religia ……….16
2.2. Geneza prowadzenia misji w Afganistanie………. 17
2.3. Zakres prowadzenia misji humanitarnych w Afganistanie………. 18
2.3.1. Polacy w operacji enduring freedom………. 18
2.3.2. Polski kontyngent wojskowy w operacji ISAF (international security assistance force in Afghanistan) ……….20
2.3.3. Wyposażenie i uzbrojenie PKW ……….26

Rozdział 3.
Rezultaty udziału żołnierzy polskich w misjach humanitarnych w Afganistanie

3.1. Pozytywne efekty ……….32
3.2. Negatywne efekty ……….40
3.3. Ocena misji humanitarnych w Afganistanie………. 43

Zakończenie……….54
Bibliografia ……….58


Oceń