Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka robót budowlanych………..5

1.1. Źródła prawa
1.2. Pojecie robót budowlanych
1.3. Pojecie budowy, budowli
1.4. Prowadzenie robót budowlanych
1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych
1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych
1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych


Rozdzial II.
Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16

2.1. Istota pozwolen na budowe
2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe
2.3. Zgloszenie robót budowlanych


Rozdzial III.
Samowola budowlana ………..25

3.1. Przepisy regulujace kwestie samowoli budowlanych
3.2. Istota samowoli budowlanej
3.3. Konsekwencje wykrycia samowoli budowlanej


Rozdzial IV.
Brak pozwolenia na budowe a wybrane roboty budowlane………..36

4.1. Rodzaje robót budowlanych nie wymagajace pozwolen
4.2. Czy budowanie bez wymaganego pozwolenia to samowola budowlana
4.3. Sytuacje, w których doszlo do starc z prawem


Zakończenie………..46
Bibliografia
Akty prawne
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>