Rodzaj doradztwa rolniczego w UE i ich charakterystyka


Rozdzial 1.
Rozwój Doradztwa rolniczego w Polsce

Rozdzial 2.
Regulacje Unii Europejskiej w sprawie doradztwa rolniczego

Rozdzial 3.
Organizacja doradztwa rolniczego w wybranych krajach UE

3.1. Irlandia
3.2. Dania
3.3.Niemcy
3.3.1. Doradztwo oficjalne – panstwowe
3.3.2. Doradztwo oficjalne – organizowane przez izby rolnicze.
3.3.3. Doradztwo w kolach doradczych.
3.3.4. Komercyjne doradztwo prywatne.
3.4. Francja
3.5. Wlochy, Grecja i Hiszpania


Podsumowanie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>