Rodzaje gier i zabaw przedszkolaków w srodowisku domowym.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym

1.1 Wyjasnienia pojec………..5
1.1.1 Działalność dziecka w wieku przedszkolnym………..13
1.2 Funkcje i pojecie gier oraz zabaw………..15
1.2.1 Gry i zabawy dydaktyczne………..22
1.2.2 Rola zabaw i gier………..30


Rozdzial 2.
Metologia badan

2.1 Przedmiot ,cel oraz podmiot badan ………..33
2.2 Problematyka badawcza………..34
2.3 Charakterystyk technik , narzedzi metod badawczych………..36
2.4 Przebieg i organizacja badan………..40


Rozdzial 3
Analiza materialu empirycznego

3.1 Srodowisko rodzinne badanych dzieci………..45
3.2 Omówienie badan dokonanych posród rodziców………..46
3.3 Wpływ gier oraz zabaw na wzrost wiadomosci i umiejetnosci wśród dzieci………..59


Podsumowanie badan oraz wnioski koncowe………..66
Bibliografia………..69
Spis tabel………..71


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>