Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ


Wstęp……………4

Rozdzial 1.
Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym

1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6
1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10
1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12
1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16


Rozdzial 2.
Działalność kredytowa banków spóldzielczych

2.1. Pojecie i cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego……………22
2.2. Oferta kredytowa banków spóldzielczych……………23
2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych……………23
2.2.2. Kredyty dla podmiotów gospodarczych……………24
2.2.3. Kredyty dla rolników……………30
2.2.4. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych……………33
2.3. Procedura udzielania kredytu……………34
2.4. Zabezpieczenia kredytu……………37
2.4.1. Zabezpieczenia kredytu o charakterze osobistym……………37
2.4.2. Zabezpieczenia kredytu o charakterze rzeczowym……………40


Rozdzial 3.
Analiza kredytów udzielanych przez Bank Spóldzielczy w XYZ

3.1. Charakterystyka Banku Spóldzielczego w XYZ……………43
3.2. Analiza bilansu Banku Spóldzielczego w XYZ w latach 2011-2013……………44
3.3. Analiza kredytów udzielonych przez Bank Spóldzielczy w XYZ w latach 2011-2013……………56


Zakończenie ……………62
Zalaczniki ……………64
Bibliografia ……………74
Spis rysunków ……………76
Spis wykresów ……………76
Spis tabel ……………76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>