Rodzina jako środowisko opiekunczo – wychowawcze na przykładzie badan uczniów klas trzecich szkoly podstawowej


Wstęp.

Rozdzial I
1. Srodowisko wychowawcze.

1.1.Istota srodowiska wychowawczego.
1.2. Rodzina i jej podstawowe funkcje.
1.3. Rola rodziny w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczej.

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1.Problem ,pytania badawcze i hipotezy robocze.
2. Zmienne i ich wskazniki.
3. Metoda i narzedzie badawcze.
4. Osoby badane i przebieg badan.

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych

1. Charakterystyka próby badawczej.
2. Obraz obyczajów klubowiczów – diagnoza.
3. Czynniki róznicujace strukture.

Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>