Rodzina z problemem alkoholowym

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Alkoholizm. wybrane problemy

1.1.Pojecia odnoszace się do problemu alkoholizmu………7
1.2. Przyczyny spozywania alkoholu………8
1.3. Zdrowotne i społeczne skutki alkoholizmu………9
1.4. Objawy uzaleznienia alkoholowego………11

Rozdzial 2.
Problemy alkoholowe w rodzinie

2.1. Wspóluzaleznienie czlonków rodziny alkoholika………13
2.2. Wpływ alkoholizmu na wypelnianie obowiazków rodzicielskich………15
2.3. Wpływ alkoholizmu na sytuacje dziecka w rodzinie………17

Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cele i problemy badawcze………19
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………21
3.3. Opis badanego srodowiska rodzinnego………21

Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

4.1 Wyniki badan………23
4.2 Skutki ról pelnionych w dziecinstwie u badanych dzieci alkoholika………24
4.3 Relacje badanych kobiet z innymi ludzmi ………27
4.4 Poczucie spelnienia w życiu u badanych ………29

Rozdzial 5.
Projekt korekcyjny ………30

Bibliografia
Zalacznik ………38


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>