Rodzinne uwarunkowania sukcesów dziecka

Wstęp………..2

Rozdzial I
Srodowisko rodzinne a sukcesy dziecka w nauce

1. Pojecie i funkcje rodziny……….. 3
2. Rozwój rodziny jako srodowiska wychowawczego……….. 7
3. Czynniki wpływajace na osiagniecia uczniów w szkolach……….. 13
3.1. Czynniki biopsychiczne……….. 13
3.2. Czynniki spoleczno ekonomiczne……….. 15
4. Wpływ rodziny na postepy uczniów w nauce……….. 17

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan……….. 21
2. Problemy, hipotezy zmienne i ich wskazniki……….. 21
3. Metody i techniki badawcze……….. 27
4. Organizacja i przebieg badan ………..29

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1. Analiza badan wlasnych……….. 30
2. Wnioski z badan wlasnych ………..38

Zakończenie ………..40
Bibliografia……….. 41


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>