Rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczeszczajacych do przedszkola


Wstęp

Rozdzial 1.
Rodzina a dziecko niepelnosprawne – przeglad problematyki

1.1. Ustalenia terminologiczne
1.2. Sytuacja i przezycia emocjonalne rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
1.3. Funkcjonowanie społeczne rodziny
1.4. Charakterystyka wybranych niepelnosprawnosci
1.5. Wychowanie przedszkolne w ujęciu ogólnym


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, problem, pytania i hipotezy badawcze
2.2. Wlasna metoda, techniki i narzedzia badawcze
2.3. Analiza srodowiska badanego
2.4. Przebieg badan wlasnych


Rozdzial 3.
Opinie rodziców dotyczace funkcjonowania przedszkola, do którego uczeszcza ich niepelnosprawne dziecko – wyniki badan wlasnych

3.1.Uwagi wstepne
3.2. Opinia rodziców na temat placówki przedszkolnej
3.3. Wpływ zajęć rehabilitacyjnych na dziecko niepelnosprawne intelektualnie
3.4. Adaptacja dziecka w przedszkolu
3.5. Podsumowanie wyników badan wlasnych


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>