Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp…….3

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa
1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10

Rozdział 2
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13
2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił zbrojnych …….17

Rozdział 3
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
3.1. Charakterystyka podsystemu militarnego …….23
3.2. Możliwość użycia Sił Zbrojnych RP na terenie kraju……. 27
3.3. Działanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych …….31
3.4. Wsparcie Sił Zbrojnych RP dla innych podmiotów bezpieczeństwa……. 33

Zakończenie …….36
Bibliografia …….38
Akty prawne …….42
Spis tabel …….44
Spis rysunków …….45

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.