Rola babci oraz dziadka w wychowywaniu wnuków

Wstęp ………. 2

Rozdzial I
Starosc jako wyzwanie.

1.1. Starosc jako faza zycia czlowieka ………. 4
1.2. Jakość zycia ludzi starszych ………. 8
1.3. Problemy zyciowe ludzi w starszym wieku ………. 14


Rozdzial II
Wychowawcza rola dziadków.

2.1. Wychowanie w optyce rodzinnej i osobowej ………. 17
2.2. Miejsce i rola dziadków w rodzinie ………. 31
2.3. Dziadkowie- skarbnica madrosci i doswiadczen zyciowych ………. 48


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan ………. 50
3.2. Problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne i wskazniki ………. 51
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 53


Rozdzial IV.
Analiza badan wlasnych ………. 57

Zakończenie ………. 74
Bibliografia ………. 75
Spis wykresów………. 82
Aneks ………. 83