Rola cla w handlu zagranicznym Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I
Istota handlu zagranicznego Unii Europejskiej

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Bariery w przeplywie towarów przed wstapieniem do Unii Europejskiej
1.2.1. Bariery taryfowe
1.2.2. Bariery parataryfowe
1.2.3. Bariery pozataryfowe
1.3. Etapy rozwoju integracji miedzynarodowej
1.4. Rola i znaczenie swobodnego przeplywu towarów w gospodarce europejskiej


Rozdzial II
Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo

2.1. Pojecie i istota cel oraz polityki celnej
2.2. Rodzaje cel
2.3. Stawki celne
2.4. Zwolnienia celne oraz ulgi


Rozdzial III
Clo jako instrument polityki celnej Unii Europejskiej

3.1. Funkcje cel w handlu zagranicznym
3.2. Wpływ cla na gospodarke
3.3. Dochody budżetu państwa zwiazane z clem


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>