Rola controlingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział 1
Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie

1.1.Istota i zakres controllingu……….. 5
1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie………. 9
1.3. Rola i zadania controllera ……….17
1.4. Organizacja i funkcje działu controllingu w przedsiębiorstwie………. 20


Rozdział II
Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów ……….24
2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów ……….28
2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów ……….32
2.4. Przebieg procedury budżetowania kosztów………. 39


Rozdział III
Metody zarządzania kosztami i optymalizacja nakładów kapitałowych

3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC ……….47
3.2. Analiza kosztów – metoda wskaźnikowa………. 52
3.3. Metody optymalizacji ……….57


Rozdział IV
Obszary zastosowań controllingu – studium przypadku

4.1. Budżetowanie kosztów ……….71
4.2. Analiza ABC ……….78


Podsumowanie ……….88
Spis tabel ……….91
Spis rysunków………. 92
Spis wzorów ……….92
Bibliografia ……….93