Rola gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej.

Wstęp……….4

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1.Definicje i teorie zabawy i gry ……….5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja zabaw……….10
1.3. Funkcje zabawy……….21
1.4. Rola poszczególnych zabaw w rozwoju dziecka……….23
1.5. Możliwościwykorzystania gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej……….27


Rozdzial II
Zalozenie metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan……….30
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….32
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
2.4. Organizacja i przebieg badan……….39
2.5. Charakterystyka grupy i terenu badan……….39


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Opinia badanych nauczycieli dotyczaca gier i zabaw……….43
3.2. Opinia badanych rodziców dotyczaca gier i zabaw……….49


Podsumowanie……….55
Bibliografia……….58
Spis tabel i wykresów……….61
Zalaczniki ……….63


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>