Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.

>


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje

2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29
2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37
2.3. Funkcje Sądu Najwyższego ……….40

Rozdział III
Zakres i tryb działania Sądu Najwyższego

3.1. Postępowanie kasacyjne ……….45
3.2. Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne………. 46
3.3. Postępowanie w przedmiocie ważności wyborów………. 47
3.4. Postępowanie odwoławcze ……….48
3.5. Postępowanie dyscyplinarne ……….48
3.6. Postępowanie w przedmiocie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia………. 49

Zakończenie………. 52
Bibliografia ……….53

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>