Rola i miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp …………. 5

Rozdział I.
Bezpieczeństwo wewnętrzne

1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego i jego elementy …………. 9
1.2. Klasyfikacja i omówienie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego …………. 12


Rozdział II.
Straż graniczna w Polsce i jej zadania

2.1. Historia Straży Granicznej w Polsce do 1990 …………. 17
2.2. Zadania i kompetencje Straży Granicznej …………. 23
2.3. Miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. …………. 28


Rozdział III.
Działalność straży granicznej w Polsce w ramach systemu bezpieczeństwa

Wewnętrznego i współpracy zagranicznej…………. 47
3.1. Zadania wynikające z regulacji wewnętrznych …………. 47
3.2. Zadania wynikające z regulacji międzynarodowych …………. 48
3.3. Rezultaty działalności Straży Granicznej w latach 2008-2012 …………. 52


Zakończenie …………. 57
Bibliografia…………. 61
Spis tabel …………. 63
Spis wykresów …………. 64

 

 

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.