Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia

1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6
1.1. Charakterystyka bezrobocia………6
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11
2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15
2.1. Istota posrednictwa pracy ………15
2.2. Modele posrednictwa pracy ………18
2.3. Formy posrednictwa pracy ………19
3. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia……… 21
3.1. Geneza powstania agencji posrednictwa pracy ………21
3.2. Aspekty prawne regulujace dzialalnosc app ………25
3.3. Cele i zadania agencji posrednictwa pracy ………27
3.4. Rola i zadania konsultanta agencji posrednictwa pracy ………31

Rozdzial 2.
Metodyka badan wlasnych

1. Cel i przedmiot badan………35
2. Problemy badawcze ………35
3. Metody, techniki i narzedzia badan ………36
4. Teren i organizacja badan ………41
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci……… 41

Rozdzial 3.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w świetle badan wlasnych

1. Charakterystyka agencji posrednictwa pracy xxx……… 44
2. Ocena roli i przydatnosci agencji posrednictwa pracy w zatrudnianiu badanych osób bezrobotnych i poszukujacych pracy……… 46
3. Poziom zadowolenia badanych z oferowanego zatrudnienia przez agencje posrednictwa pracy………53
4. Ocena usług swiadczonych przez pracowników agencji posrednictwa pracy na rzecz podjecia przez badanych zatrudnienia……… 58

Zakończenie ………61
Bibliografia……… 63
Wykaz tabel i wykresów ………65

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>