Rola i zadania dziadków w wychowaniu malego dziecka.

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Rola dziadków w procesię wychowania dziecka na podstawie literatury przedmiotu

1.1. Podstawowa terminologia ……….7
1.2. Funkcjonowanie ludzi starszych ……….9
1.3. Relacje w rodzinie trzypokoleniowej………. 12
1.4. Funkcje społeczne w rodzinie ……….17
1.5. Rodzina srodowiskiem wychowania dziecka………. 26


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot oraz cel badan ……….30
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 32
2.3. Zmienne i ich wskazniki ……….36
2.4. Metody i techniki badawcze………. 38
2.5. Charakterystyka terenu badawczego ……….42
2.6. Dobór próby badawczej ……….47
2.7. Organizacja i opis przebiegu badan wlasnych………. 49


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych

3.1. Spoleczno-demograficzny opis analizowanych rodzin ……….50
3.2. Dziadkowie jako osoby wychowujace najmlodsze pokolenie………. 56
3.3. Rola dziadków w opiece nad wnukami zdaniem rodziców ……….74
3.4. Rola dziadków w wychowaniu i opiece nad wnukami zdaniem najmlodszego pokolenia ……….86


Zakończenie ……….94
Bibliografia ……….97
Wykaz tabel………. 100
Aneks………. 102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>