Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………4

Rozdzial I
Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiazywania.

1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób slownikowy………7
1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy ………16
1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole………23
1.4. Problem ksztalcenia specjalistów w zakresię logopedii – analiza stanu na przykładzie WSHE we Wloclawku………27


Rozdzial II
Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej

2.1. Najczestsze wady oraz ich geneza………29
2.2. Wspólpraca logopedy z nauczycielami………39
2.3. Rodzice i szkola a wady wymowy………44


Rozdzial III
Metody stosowane w terapii mowy.

3.1. Metoda Weroniki Sherborne………48
3.2. Metoda Dobrego Startu………52
3.3. Metoda kalifornijska………55
3.4. Metoda Marii Montessorii………58
3.5. Metoda kinezjologii edukacyjnej ………61
3.6. Metoda psychostymulacji ………63
3.7. Metoda Knilla………67


Rozdzial IV
Zalozenia metodologiczne badan.

4.1. Przedmiot i cel badan………69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze………70
4.3. Zmienne i wskazniki pomiaru………74
4.4. Metody, techniki i narzedzia badan………78
4.5. Teren i zakres badan oraz ich organizacja………83


Rozdzial V
Zawód logopedy w ocenie studentów pedagogiki.

5.1. Charakterystyka badanej populacji………84
5.2. Motywy wyboru kierunku studiów i stopien zadowolenia z edukacji………86
5.3. Postrzeganie zawodu nauczyciela przez badanych………91
5.4. System ksztalcenia logopedów w WSHE w ocenie studentów………95
5.5. Poziom wiedzy i umiejetnosci w zakresię logopedii w samoocenie badanych………101
5.6. Rola i zadania logopedy w percepcji studentów………104


Zakończenie………111
Bibliografia………115
Spis tabel i wykresów………118
Zalaczniki………120


Oceń