Rola i zadania policji w stosunku do obywatela Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 października 2020 0 Przez administrator

Wykaz skrótów ……… 3
Wstęp ……… 5

Rozdział I
Zadania Policji na podstawie ustawy o Policji
1.1. Zakres zadań Policji. ……… 7
1.2. Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych ……… 13
1.3. Zadania wydziału Nadzoru nad SUFO ……… 17
1.4. Zakres zadań Policji poza granicami kraju ……… 18

Rozdział II
Zakres uprawnień Policji przy wykonywaniu ustawowych zadań

2.1. Ustawowe uprawnienia Policji ……… 21
2.2. Uprawnienia policji w zakresie przeszukania ……… 26
2.3. Uprawnienia policji w zakresie zatrzymania ……… 29
2.4. Przekroczenie uprawnień – odpowiedzialność kodeksowa ……… 33

Rozdział III
Stosunek Policji do obywatela

3.1. Policjant i jego wizerunek ……… 35
3.2. Działania Policji w zakresie edukacji obywateli ……… 36
3.3. Działania Policji a prawa człowieka ……… 38
3.4. Współpraca Policji z innymi wybranymi służbami ……… 42

Zakończenie ……… 44
Bibliografia ……… 46

Oceń