Rola i zadania samorządu terytorialnego w zakresię ochrony srodowiska 4.36/5 (25)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………… 5

Rozdział I
Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej.

1.1. Kształtowanie się unijnej polityki ekologicznej………… 8
1.2. Regulacje prawne oraz zasady polityki ekologicznej………… 15
1.3. Instrumentarium polityki ekologicznej………… 26
1.4. Programy ekologiczne………… 30


Rozdział II
Ochrona srodowiska w polityce państwa.

2.1. Zadania państwa w zakresię ochrony srodowiska………… 37
2.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej………… 42
2.3. Prawne i organizacyjne aspekty ochrony srodowiska………… 50


Rozdział III
Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego.

3.1. Samorzad terytorialny jako forma decentralizacji wladzy publicznej………… 57
3.2. Charakterystyka administracji lokalnej………… 62
3.3. Struktura i zadania gminy………… 66


Rozdział IV
Działalność Gminy X w zakresię ochrony srodowiska

4.1. Charakterystyka Gminy ………… 73
4.2. Zalozenia, cele i uwarunkowania działalności proekologicznej gminy………… 74
4.3. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy………… 86


Zakończenie………… 91
Bibliografia………… 95

Oceń