Rola Internetu w wychowaniu dziecka 4/5 (4)

9 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Internet we współczesnym swiecie

1.1 Media elektroniczne – rozumienie pojęcia w świetle literatury
1.2 Internet – jego pojęcie i historia
1.2.1 Zagrożenia panujące w internecie
1.3 O potrzebie podjętego zagadnienia


Rozdział 2.
Media elektroniczne a wychowanie

2.1 Młodość i wychowanie w świetle literatury
2.2 Edukacja medialna jako źródło wspomagania rozwoju i edukacji młodego pokolenia
2.3 Media elektroniczne – zagrożeniem dla wychowania i zdrowia młodzieży


Rozdział 3.
Znaczenie edukacji medialnej dla współczesnej młodzieży

3.1 Pojęcie i rola edukacji medialnej
3.2 Właściwości poznawcze internetu, spełnianie marzeń, kreowanie osobowości młodego człowieka
3.3 Współczesne i racjonalne korzystanie z mediów przez młodzież i rodzinę w życiu codziennym


Zakończenie
Bibliografia


Oceń