Rola kary i nagrody w procesie prawidłowego rozwoju uczniów szkoły podstawowej (klasa VII i VIII)

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Problem kar i nagród na podstawie literatury tematu

I.1 Definicje kary i nagrody
I.2 Rodzaje kar i nagród oraz ich zastosowanie
I.3 Zasady skutecznego karania i nagradzania
I.4 Rola kar i nagród w wychowaniu

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych

II.1 Przedmiot i cel badań
II.2 Problemy i hipotezy badawcze
II.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
II.4 Organizacja i przebieg badań. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy

Rozdział 3
Wyniki badań empirycznych

III.1 Charakterystyka badanej populacji
III.2 Rodzaje stosowanych kar i nagród
III.3 Charakterystyka stosowanych kar i nagród wobec badanych
III.4 Znaczenie stosowanych kar i nagród w procesie rozwoju uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej

Zakończenie
Bibliografia
Aneks