Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ.


Wstęp

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna

1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej
1.2. Zasady poprawnego komunikowania
1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej

Rozdział 2.
Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem

2.1. Rola pierwszego kontaktu
2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaż
2.3. Umiejętności wpływające na poprawny kontakt z klientem
2.4. Wykorzystanie technik sprzedaży w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego
2.5. Rola szkoleń w pracy agenta

Rozdział 3.
Analiza komunikacji interpersonalnej wykorzystywanej w pracy agenta ubezpieczeniowego XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Produkty oferowane przez XYZ
3.2.1. Ubezpieczenia ‚Bezpieczna rodzina’
3.2.2. Ubezpieczenia dla rolników
3.2.3. Ubezpieczenia dla firm
3.2.4. Ubezpieczenia dla innych podmiotów
3.2.5. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.3. Sposoby pozyskiwania klienta i obsługa klienta w XYZ
3.4. Wnioski z przeprowadzonej analizy

Podsumowanie
Załączniki
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>