Rola Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej we wspólczesnych stosunkach miedzynarodowych

Wstęp 3

Rozdzial 1.
Historia

1.1. Korea w okresie okupacji japonskiej………..7
1.2. Wojna koreanska ………..12
1.3. Polityka wewnetrzna……….. 18


Rozdzial 2.
Korea Pólnocna na arenie miedzynarodowej

2.1. Stany Zjednoczone ………..26
2.2. Chinska Republika Ludowa ………..36
2.3. ZSRR / Federacja Rosyjska……….. 44
2.4. Republika Korei ………..52
2.5. Japonia ………..60

Rozdzial 3.
Dualistyczna natura problemu koreanskiego

3.1. Aspekt militarny ………..74
3.2. Kwestie gospodarcze i społeczne ………..83
3.3. Prawa czlowieka ………..89
3.4. Propaganda a spoleczenstwo 94


Rozdzial 4.
Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwiazania problemu koreanskiego ………..100

Zakończenie……….. 122
Wykaz tabel……….. 123
Wykaz ilustracji ………..123
Bibliografia ………..124
Aneks……….. 130

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>