Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego 4.17/5 (23)

7 kwietnia 2020 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział 1
Niepełnosprawność
      1.1 Definicja………. 4
1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7
1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8
1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13

Rozdział 2
Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych
      2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych………. 16
2.2 Oferta powiatowego Urzędu Pracy skierowana dla osób niepełnosprawnych oraz ich przywileje………. 23
2.3 Działalność innych instytucji na rzecz niepełnosprawnych w powiecie średzkim………. 26

Rozdział 3
Aktywizacja osób niepełnosprawnych i jej formy
      3.1 Co to jest aktywizacja osób niepełnosprawnych?………. 38
3.2 Formy aktywizacji zawodowej ……….40

Zakończenie ……….49
Bibliografia………. 52

Oceń