Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.
      1.1 Pojęcie i istota………. 7
1.2 Źródła konfliktu………. 8
1.3 Etapy konfliktu ……….13
1.4 Typy konfliktów ……….15

Rozdział 2
Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.
      2.1 Definicja i istota ……….18
2.2 Elementy negocjacji………. 19
2.3 Rodzaje negocjacji………. 22
2.4 Strategie negocjacyjne………. 24
2.5 Style negocjacyjne ……….25
2.6 Techniki negocjacyjne ……….30

Rozdział 3
Analiza możliwości wykorzystania negocjacji specjalnych w sytuacjach kryzysowych na podstawie wybranych przykładów.
      3.1 Definicja sytuacji kryzysowej i kryzysu………. 33
3.2 Klasyfikacja sytuacji kryzysowych………. 35
3.3 Negocjacje policyjne………. 37
3.4 Rodzaje negocjacji policyjnych………. 39
3.5 Przykłady negocjacji Policyjnych ……….44

Zakończenie ……….49
Biblografia………. 51