Rola ojca w przeciwdzialaniu agresji u dzieci.


Cele badan:

Cel teoretyczno- poznawczy:

Cel praktyczno- wdrozeniowy:

Przedmiot badan:

Problem glówny:

Problemy szczególowe:

Ankieta

Hipotezy

Chi kwadrat

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>