Rola opieki pooperacyjnej u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej.Wstęp………2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z zawodem pielegniarki.

1.Fundamentalne zalozenia teorii pielegniarstwa F. Nightingale………8
2.Zasadnicze zalozenia teorii pielegniarstwa V. Hederson………9
3.Model teoretyczny pielegniarstwa D. Orem………12


Rozdzial II
Mechanizm dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej.

1.Przyczyny powstawania dyskopatii………16
2.Objawy choroby………19
3.Zasady leczenia operacyjnego………21
3.1. Przezskórna nukleoplastyka………22
3.2. Endoskopowe usuniecie dysku ledzwiowego metoda Endospine………23
3.3. Mikrochirurgiczne usuniecie dysku ledzwiowego………23
3.4. Usuniecie dysku ledzwiowego ze stabilizacja miedzytrzonowa i stabilizacjaprzeznasadowa………23


Rozdzial III
Postepowanie pielegniarskie wobec chorego w okresie pooperacyjnym.

1. Działania pielegnacyjne………26
2. Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne………27
3. Rehabilitacja, edukacja i profilaktyka………28
4. Znaczenie procesu pielegnowania i opieki pooperacyjnej………29


Cel pracy………36

Rozdzial IV
Material i metoda badawcza………40

1. Badana grupa pielegniarek………41


Rozdzial V
Wyniki i ich omówienie………43
Dyskusja………52

Wnioski………55

Streszczenie………57
Sumary………58
Bibliografia………59
Spis rysunków………61
Spis tabel………62

Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>