Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zespołem Downa 4.39/5 (18)

5 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I
1.1 Charakterystyka Zespołu Downa – etiologia i patogeneza.

1.2 Diagnostyka prenatalna i badania grup ryzyka ……….7
1.3 Cechy Zespołu Downa
9

Rozdział II
2.1 Główne problemy zdrowotne u dzieci z Zespołem Downa
         2.1.1 Zaburzenia ze strony układu krążenia ……….12
2.1.2 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego………. 12
2.1.3 Zaburzenia ze strony układu mięśniowego………. 13
2.1.4 Zaburzenia ze strony układu termoregulacji………. 14
2.1.5 Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego………. 14
2.1.6 Zaburzenia ze strony układu hormonalnego ……….14
2.1.7 Zaburzenia słuchu ……….15
2.1.8 Zaburzenia wzroku ……….15
2.1.9 Zaburzenia neurologiczne………. 15
2.1.10 Wady w uzębieniu ……….15
2.2 Rozwój psychomotoryczny………. 16
2.3 Główne problemy psychologiczne i społeczne ……….16

Rozdział III
3.1 Aktywizacja jako oddziaływanie terapeutyczne
      3.2 Formy terapii i rehabilitacji osób z Zespołem Downa a rola zawodowa pielęgniarki……….. 18
3.3 Główne metody aktywacji terapeutycznej ……….20

Rozdział IV
Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób z Zespołem Downa
      4.1 Rola zawodowa pielęgniarki ……….27
4.2 Udział pielęgniarki w profilaktyce zespołu Downa ……….27
4.3 Zadania pielęgniarki w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem z Zespołem Downa ……….28
4.4 Działania terapeutyczne i rehabilitacja osób z Zespołem Downa – rola pielęgniarki ……….30

Podsumowanie ……….42
Bibliografia ……….43
Załącznik nr 1……….. 44

Oceń