Rola pielęgniarki w długoterminowej opiece domowej nad pacjentem przewlekle chorym 4.23/5 (13)

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

1.Wstęp

2.Cel pracy

3.Założenia długoterminowej opieki domowej nad pacjentem przewlekle chorym
3.1 Podstawowe pojęcia
3.2 Organizacja pracy nad osobami przewlekle chorymi w Polsce
3.3 Cele opieki długoterminowej
3.4 Ogólne zasady postępowania w opiece długoterminowej
3.5 Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej

4.Problemy opiekujących się osobami obłożnie chorymi w domu

5.Główne problemy pielęgnacyjne pacjentów obłożnie chorych i sposoby ich rozwiązywania
5.1 Unieruchomienia
5.2 Zaburzenia ze strony układu krążenia
5.3 Zaburzenia ze strony układu oddechowego
5.4 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego
5.5 Zaburzenia ze strony układu moczowego
5.6 Odleżyny

5.7 Ból
5.8 Zmiany otępienne oraz zaburzenia psychiczne
5.9 Problemy w samoobsłudze

6.Formy i metody rehabilitacji domowej

Podsumowanie
Wnioski
Piśmiennictwo
Aneks

Oceń