Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem piersi. Studium przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział 1
Nowotwór piersi

1.1 Anatomia gruczołu piersiowego………4
1.2 Epidemiologia raka piersi………9
1.3 Etiologia i patogeneza raka piersi………11
1.4 Profilaktyka raka piersi………20
1.5 Diagnostyka raka piersi………22
1.6 Leczenie raka piersi………25

Rozdział 2
Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1 Przedmiot i cel pracy………32
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze………32

Rozdział 3
Opis przypadku pacjentki z rakiem piersi po przebytej operacji oszczędzającej

3.1 Proces pielęgnowania………33
3.2 Plan opieki pielęgniarskiej i ewaluacja działań………36

Wnioski………40
Bibliografia………41
Streszczenie………43
Wykaz rysunków………45
Wykaz tabel………45

Oceń