Rola Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego 4.2/5 (5)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….. 3

Rozdział I
Bezpieczeństwo publiczne

1.1. Bezpieczeństwo publiczne, a porządek publiczny……….. 4
1.2. Historia bezpieczeństwa publicznego……….. 6
1.3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego……….. 8
1.4. Organy stojące na straży bezpieczeństwa……….. 10

Rozdział II
Rola, zadania i struktura Policji

2.1.Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja w świetle ustawy o Policji.
2.2. Rola i zadania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego……….. 15
2.3. Struktura i organizacja Policji……….. 19
2.4. Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego………..26

Rozdział III
Socjologiczne aspekty funkcjonowania Policji

3.1. Policja jako instytucja społeczna……….. 32
3.2. Socjologiczne ujęcie Policji ……….. 34
3.3. Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez policję……….. 37

Zakończenie……….. 41
Wykaz literatury……….. 42

Oceń