Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka szescioletniego do szkoly


Wstęp……….3

Rozdzial I
Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej.

1.1 Cele wychowania przedszkolnego………..4
1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego………. 5
1.3 Metody, formy i zasady pracy z dziecmi……….. 7
1.4 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym……….10
1.5 Zagadnienie dojrzalosci szkolnej……….14
1.6 Elementy wychowania przedszkolnego……….15


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot badan – problemy badawcze, hipotezy robocze………..18
2.2 Metody, technika i narzedzia badawcze……….19
2.3 Teren i przebieg badan. Charakterystyka badanych placówek……….21


Rozdzial III
Wyniki i wnioski z badan wlasnych………..23

Zakończenie……….43
Spis wykresów……….44
Bibliografia……….45
Aneks ……….47

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>