Rola psychologa wieziennego


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Rola psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych – analiza wybranych aspektów w oparciu o literature przedmiotu

1.1 Izolacja wiezienna jako sytuacja trudna………. 3
1.2 Rola personelu penitencjarnego……….6
1.3 Specyfika pracy psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych………. 9
1.3.1 Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych………. 21
1.3.2 Zapobieganie samobójstwom i innym zachowaniom autoagresywnym………. 24
1.3.3 Rozpoznawanie i wstepne diagnozowanie zaburzen psychicznych………. 29
1.3.4 Oddzialywania terapeutyczne ……….32
1.3.5 Prowadzenie programów readaptacji społecznej………. 37
1.4 Środki oddzialywan penitencjarnych………. 41

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel pracy, problemy i hipotezy robocze ……….43
2.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….45
2.3 Organizacja i przebieg badan………. 47
2.4 Charakterystyka badanej populacji………. 47

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

3.1 Wyniki badan ……….51
3.2 Wnioski z badan ……….56

Zakończenie ……….58
Bibliografia ……….59
Spis wykresów ……….60


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>