Rola rodzica w rozwijaniu zdolnosci i zainteresowan dzieci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

 

Wstep………6

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.
1.1 Pojecie zdolnosci i zainteresowan na podstawie literatury przedmiotu………9
1.2 Rodzaje zdolnosci i zainteresowan dzieci………14
1.3 Czynniki wplywajace na rozwój zainteresowan i zdolnosci u dziecka………18
1.4 Znaczenie ksztaltowania zainteresowan i zdolnosci w rozwoju dziecka………23

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan………25
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………27
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………29
2.4 Charakterystyka srodowiska badawczego………31
2.5 Organizacja badan wlasnych………35

Rozdzial III
Problematyka pracy w swietle badan wlasnych.

3.1 Zdolnosci i zainteresowania przejawiane przez dzieci………36
3.2 Wplyw rodzica na rozwój zainteresowan i zdolnosci u dziecka………39
3.3 Rozpoznanie zdolnosci i zainteresowan dzieci przez rodziców………42
3.4 Wplyw wsparcia rodziców na rozwijanie przez dzieci ich zdolnosci i zainteresowan………46
3.5 Pomoc rodziców w rozwijaniu zdolnosci i zainteresowan dzieci………51

Podsumowanie i wnioski koncowe………53
Zakonczenie………55
Bibliografia………57
A. Pozycje zawarte………57
B. Akty normatywne………59
Spis diagramów i tabel………60
Aneks………61
Kwestionariusz ankiety………61

Oceń