Rola rodziny w życiu czlowieka w oparciu o licealistów i ich rodziny.

 


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Srodowisko rodzinne w świetle literatury

1.1.Pojecie srodowiska rodzinnego………. 7
1.2. Rodzina jako grupa spoleczna………. 11
1.2.1 Atmosfera w domu rodzinnym ……….14
1.2.2. Sytuacje rodzinne a ksztaltowanie się osobowosci ……….19
1.3. Rodzina jako instytucja………. 22
1.3.2.Sytuacja materialno – bytowa w rodzinie ……….27
1.4. Rodzaje postaw rodzicielskich i style wychowania ……….29
1.4.1 Stosunki panujace miedzy rodzicami ……….34
1.4.2 Stosunki panujace miedzy rodzicami a dziecmi ……….35
1.4.3 Stosunki panujace miedzy rodzenstwem ……….37

Rozdzial II
Wpływ srodowisk na działania społeczne

2.1. Rola rodziców w przygotowaniu do zycia w społeczenstwie ……….40
2.2 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania………. 43
2.2.1. Rodzaje grup rówiesniczych ……….45
2.2.2. Oddzialywanie grupy a wychowanie………. 47
2.3. Srodowisko a postawy społeczne dziecka………. 49
2.4 Spoleczna dojrzalosc dziecka ……….52

Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia pracy

3.2.Problemy badan ……….57
3.2.Hipotezy pracy ……….59
3.3.Zmienne zalezne i niezalezne pracy i ich wskazniki ……….60
3.4.Metody i techniki badan ……….62
3.6.Charakterystyka badanego srodowiska………. 65

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych ……….67

Wnioski ……….73
Bibliografia………. 82
Spis tabel ……….85


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>