Rola rodziny w życiu czlowieka w oparciu o licealistów i ich rodziny.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Srodowisko rodzinne w świetle literatury

1.1.Pojecie srodowiska rodzinnego………. 7
1.2. Rodzina jako grupa spoleczna………. 11
1.2.1 Atmosfera w domu rodzinnym ……….14
1.2.2. Sytuacje rodzinne a ksztaltowanie się osobowosci ……….19
1.3. Rodzina jako instytucja………. 22
1.3.2.Sytuacja materialno – bytowa w rodzinie ……….27
1.4. Rodzaje postaw rodzicielskich i style wychowania ……….29
1.4.1 Stosunki panujace miedzy rodzicami ……….34
1.4.2 Stosunki panujace miedzy rodzicami a dziecmi ……….35
1.4.3 Stosunki panujace miedzy rodzenstwem ……….37

Rozdzial II
Wpływ srodowisk na działania społeczne

2.1. Rola rodziców w przygotowaniu do zycia w społeczenstwie ……….40
2.2 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania………. 43
2.2.1. Rodzaje grup rówiesniczych ……….45
2.2.2. Oddzialywanie grupy a wychowanie………. 47
2.3. Srodowisko a postawy społeczne dziecka………. 49
2.4 Spoleczna dojrzalosc dziecka ……….52

Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia pracy

3.2.Problemy badan ……….57
3.2.Hipotezy pracy ……….59
3.3.Zmienne zalezne i niezalezne pracy i ich wskazniki ……….60
3.4.Metody i techniki badan ……….62
3.6.Charakterystyka badanego srodowiska………. 65

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych ……….67

Wnioski ……….73
Bibliografia………. 82
Spis tabel ……….85


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>