Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym na przykładzie miasta Nowy Targ 4.22/5 (23)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Pojęcie, istota i struktura samorządu terytorialnego
1.2 Koncepcja gminy
1.3 Kompetencje i zadania gminy
1.4 Finanse gminy

Rozdział II
Rozwój lokalny – aspekty teoretyczne

2.1 Pojęcie i istota rozwoju lokalnego
2.2 Determinanty i bariery rozwoju
2.3 Strategia rozwoju lokalnego
2.4 Zadania gminy w zakresie kreowania rozwoju lokalnego

Rozdział III
Charakterystyka miasta Nowy Targ

3.1 Położenie i rys historyczny
3.2 Zasoby demograficzno-społeczne
3.3 Profil gospodarczy miasta Nowy Targ
3.4 Zrealizowane projekty inwestycyjne w latach 2007-2013

Rozdział IV
Strategia rozwoju miasta Nowy Targ w latach 2014-2020

4.1 Kierunki rozwoju lokalnego
4.2 Szanse i zagrożenia rozwoju miasta
4.3 Cele i założenia strategii rozwoju miasta Nowy Targ na lata 2014-2020

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym na przykładzie miasta Nowy Targ w latach 2011-2013.
Problematyka badawcza została omówiona w czterech rozdziałach.

W pierwszym rozdziale przedstawiono gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Scharakteryzowano koncepcję gminy oraz jej organy, jednostki pomocnicze oraz jednostki organizacyjne gminy. W tej części zaprezentowano również zadania i kompetencje gminy a także jej finanse.

Rozdział drugi dotyczy roli samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego. Omówione zostały podstawowe pojęcia dotyczące rozwoju lokalnego, determinanty i bariery rozwoju. Przedstawiono tu również strategię rozwoju lokalnego, jej funkcje oraz szczegółową charakterystykę najbardziej popularnych metod w zakresie konstruowania strategii rozwoju.

W kolejnym rozdziale zawarto charakterystykę miasta Nowy Targ. Przybliżono jego położenie i rys historyczny, opisano społeczeństwo zamieszkujące miasto, profil gospodarczy Nowego Targu oraz funkcjonowanie kultury i oświaty. Omówiono zrealizowane w latach 2007-2013 projekty inwestycyjne.

Ostatni, czwarty rozdział pokazuje kierunki rozwoju miasta Nowy Targ. Część tą utworzono w oparciu o strategię rozwoju miasta Nowy Targ na lata 2012-2020. Analiza dokumentu umożliwiła pokazanie głównych kierunków rozwoju miasta, możliwości i barier rozwojowych Nowego Targu.

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto