Rola służby celnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 4.18/5 (28)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………1

Rozdział I
Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zagadnienia ogólne

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzaje……… 4
1.2. Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny ………12
1.3. Instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego……… 14


Rozdział II
Struktura organizacyjna służby celnej

2.1. Służba Celna a służba cywilna ………18
2.2. Geneza i rozwój Służby Celnej……… 21
2.3. Organizacja Służby Celnej ………23


Rozdział III
Zadania służby celnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

3.1. Ustawowe zadania Służby Celnej……… 28
3.2 Ustawowe kompetencje funkcjonariuszy Służby Celnej służące realizacji jej ustawowych zadań……… 32


Rozdział IV
Działalność służby celnej w zakresie realizowania norm prawa zewnętrznego dotyczącego bezpieczeństwa i porządku publicznego

4.1. Akty normatywne prawa zewnętrznego dotyczące działalności Służby Celnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego……… 36
4.1.1 Akty prawne Unii Europejskiej……… 40
4.2. Współpraca Służby Celnej z właściwymi organami innych państw……… 43


Zakończenie ………53
Akty normatywne ………56
Bibliografia……… 60
Netografia ………62
Spis tabel……… 63

Oceń