Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

>


Wstęp ……… 6

Rozdział I
Zarządzanie kryzysowe w Polsce

1.1. Powstanie i rozwój teorii zarządzania kryzysowego ……… 9
1.2. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego ……… 12
1.3. Obowiązki administracji publicznej w zakresię zapewnienia bezpieczeństwa obywateli …… 14
1.4. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego ………29
1.5. Istota zarządzania kryzysowego ……… 33


Rozdział II
Idea społecznych organizacji ratowniczych

2.1. Zasady działalności społecznych podmiotów ratowniczych ……… 39
2.2. System ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża ……… 45
2.3. Ratownictwo wodne ……… 51
2.4. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej ……… 60
2.5. Ratownictwo górskie ………62


Rozdział III
Możliwości użycia społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego

3.1. Pragmatyka udziału społecznych służb ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego ……… 68
3.1.1. Katastrofa budowlana na Śląsku z 2006 r. ………69
3.1.2. Powódź „Tysiąclecia” z 1997 r. ……… 75
3.1.3. Katastrofa drogowa pod Starym Jeżewem z 2005 r. ……… 78
3.1.4. Katastrofa pod Rysami z 2003 r. ………80
3.2. Ocena sił i środków wykorzystanych przez społeczne organizacje ratownicze w akcjach ratowniczo – poszukiwawczych na podst. ppk. 3.1.1. – 3.1.4
3.3. Perspektywy na przyszłość w działaniach społecznych podmiotów ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego ……… 92


Zakończenie ……… 96
Bibliografia ……… 99
Spis rysunków i tabel ……… 103

Oceń